Konsultacje społeczne w sprawie projektu dokumentu “Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”

Na stronie um.walbrzych.pl pojawiło się zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu “Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”…

Zobacz więcej Konsultacje społeczne w sprawie projektu dokumentu “Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”