Pożar z dnia 30.05.2011 r.
Pożar z dnia 30.05.2011 r.

17 lipca 2015 r. o godz. 12.00 w gminie Korzenna (woj. małopolskie, powiat nowosądecki) odbędzie się happening połączony z rozprowadzaniem ulotek informacyjnych wśród lokalnej społeczności. Celem przedsięwzięcia jest kampania informacyjna na temat działalności firmy Mo-BRUK S.A., której składowisko odpadów niebezpiecznych zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców Wałbrzycha.

W zdarzeniu wezmą udział mieszkańcy Wałbrzycha (oddalonego od Korzennej o około 400 km), którzy pod miejscem zamieszkania prezesa zarządu Mo-BRUK S.A. – Józefa Tadeusza Mokrzyckiego –  wyrażą swój protest wobec działalności firmy.

Plan działania zakłada:

  • 11:30 – przyjazd mieszkańców Wałbrzycha do Korzennej;
  • 12:00 – rozdawanie ulotek mieszkańcom – m.in. pod Urzędem Gminy Korzenna;
  • 13:30 – pikieta pod miejscem zamieszkania prezesa zarządu Mo-BRUK S.A. – Józefa Tadeusza Mokrzyckiego;
  • 14:30 – zakończenie, powrót do Wałbrzycha.

Kontakt z organizatorami: Cezary Kuriata – 608 468 012, Maciej Badora – 660 050 600.

Pożar z lipca 2015 r.