Wybrano wykonawcę Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Aglomeracji Wałbrzyskiej. Prace nad opracowywaniem przyszłej strategii mają potrwać do 15 stycznia 2015 roku.

Umowa z wykonawcą, który przygotuje Program Gospodarki Emisyjnej dla Aglomeracji Wałbrzyskiej została podpisana 25 czerwca 2014 roku. Za opracowanie planu będzie odpowiedzialna firma z Opola ATMOTERM S.A.. Warto podkreślić, że Program Gospodarki Niskoemisyjnej to strategia, która określa kierunek przyszłych działań w takich dziedzinach jak transport, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka odpadami. Ponadto, nowy plan, który zostanie opracowany na lata 2014-2020 będzie dotyczył przede wszystkim opracowania sposobów, które umożliwią zmniejszenie emisji pyłowo-gazowych zanieczyszczeń.

czytaj więcej na: money.pl