Od sierpnia spektakl „Le Filo Fable” Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu uczestniczy w objeździe w ramach VI edycji programu TEATR POLSKA. W listopadzie spektakl zostanie zaprezentowany w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku:

– 4.11 o godz. 16.00 w Gostyńskim Ośrodku Kultury „Hutnik”,

– 5.11 o godz. 18.00 w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury,

– 8.11 o godz. 16.00 w Centrum Kultury w Czarnym Borze,

– 9.11 o godz. 16.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie,

– 24.11 o godz. 18.00 w Ośrodku Kultury w Oławie,

– 25.11 o godz. 16.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury w Pieszycach.

TEATR POLSKA ma na celu ułatwienie dostępu do oferty polskich teatrów poprzez zintensyfikowanie ich mobilności i umożliwienie prezentacji spektakli w ośrodkach mających utrudniony dostęp do kultury. W ramach programu teatry instytucjonalne, niezależne i stowarzyszenia otrzymują dofinansowanie prezentacji spektakli w miejscowościach, w których nie ma teatru instytucjonalnego.

W tegorocznym programie bierze udział 19 teatrów, które prezentują swoje przedstawienia w 91 miejscowościach w całej Polsce. Objazdy odbywają się między 6 sierpnia a 30 listopada 2014 roku.

TEATR POLSKA organizowany jest od 2009 roku przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Le Filo Fable