Na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo oraz zabezpieczają miejsca wypadków i klęsk żywiołowych. Strażacy ochotnicy, bo o nich mowa, są wszędzie tam, gdzie życie i mienie Dolnoślązaków jest w niebezpieczeństwie. Aby jeszcze lepiej mogli wypełniać swoje zadania, samorząd województwa przeznaczył 1,5 mln zł na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia technicznego dla jednostek OSP w regionie. Pomoc trafi m.in. do Janowic Wielkich, Siedlęcina, Kłodzka, Marciszowa, Międzyborza i Raciborowic.

Dziś, z rąk Cezarego Przybylskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego, symboliczne czeki odebrali wójtowie i burmistrzowie gmin, które otrzymały dofinansowanie. W uroczystości wzięli również udział Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Jerzy Łabowski oraz Sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – Bogdan Wilczak.

W latach 2008-2013, przy wsparciu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, zakupiono 111 wozów pożarniczych, w tym 37 lekkich, 65 średnich i 9 ciężkich oraz udzielono 72 dotacje na zakup sprzętu przeciwpożarowego. Tegoroczna edycja konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim” to dotacje dla 22 gmin. 19 jednostek otrzymało dotacje na zakup samochodów pożarniczych, 3 gminy zakupią sprzęt przeciwpożarowy. Łączna kwota dofinansowania wszystkich 7 edycji konkursu to ponad 12,5 mln zł.

– Życzę Państwu, aby sprzęt zakupiony przy wsparciu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, był używany jak najrzadziej. Jeśli jednak zajdzie konieczność jego użycia, jestem pewien, że będzie on doskonale służył miejscowej społeczności oraz będzie dowodem na to, że inwestycje w bezpieczeństwo są zawsze dobrze wydanymi pieniędzmi – mówił w trakcie spotkania marszałek Cezary Przybylski.

Konkurs "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim 2014"