7 kwietnia rozpoczną się prace związane z przebudową ulicy Sikorskiego i ulicy 1 Maja wraz z łącznicami.

– To kolejna duża inwestycja w Wałbrzychu, prowadzona w ciągu drogi krajowej nr 35 w Wałbrzychu, która stanowi główny szlak komunikacyjny w naszym mieście. Przebudowywany jest już wjazd do miasta od strony Świebodzic, dalej prowadzone są prace na odcinku ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul.11 Listopada i teraz rozpocznie się modernizacja ul. Sikorskiego. Łącznie to ponad 3.5 km dróg – mówi Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.

Koszt remontu ul. Sikorskiego wraz z wiaduktami to ponad 18 mln złotych, w tym  koszty zaprojektowania i wykonania prac budowlanych związanych z jezdnią zachodnią ul. Sikorskiego i ul. 1 Maja od skrzyżowania z ul. Skarżyską do łącznicy ze wschodnią jezdnią ul. Sikorskiego, przebudowy wiaduktów na węźle ulic Sikorskiego i 1 Maja, remontu kanałów kanalizacji deszczowej.

Dodatkowo zostaną przebudowane chodniki,  zatoki autobusowe, zbudowana będzie ścieżka rowerowa i wykonane zostanie nowe oświetlenie drogowe.

Prace potrwają do 15 grudnia br.

Remont drugiej nitki ul. Sikorskiego i wiaduktu na węźle ulic Sikorskiego i 1 Maja w ciągu drogi krajowej nr 35 w Wałbrzychu
Mapka z zastępczą organizacją ruchu drogowego podczas realizacji I etapu robót dotyczącego przebudowy wiaduktów, remontu odcinka ul. 1 Maja oraz zjazdów.