Stara KopalniaPowstał szczegółowy plan zagospodarowania przestrzeni kompleksu wałbrzyskiej Starej Kopalni, jednego z największych i najważniejszych w Polsce rewitalizowanych obiektów poprzemysłowych. Pracownia Nizio Design International przedstawiła kompleksową koncepcję obiektu, projekty przebudowy kolejnych budynków oraz małej architektury. To drugi etap prac nad przekształceniem dawnej kopalni w nowoczesne centrum nauki i sztuki. W listopadzie 2014 roku zakończony zostanie etap budowlany inwestycji.

 

Ogólny zarys zagospodarowania przestrzeni Starej Kopalni ujawniono w grudniu 2012 roku. Wówczas wizualizacje odzwierciedlały planowane przeznaczenie większości budynków. Finalna wersja projektu, którą właśnie przedstawiono, demonstruje docelowe funkcje oraz kształt rewitalizowanych obiektów zlokalizowanych na terenie kompleksu. Kilkadziesiąt wizualizacji stworzonych przez Nizio Design International pokazuje, jak koncepcja i zarys projektu przeradza się w konkretne nowoczesne rozwiązania architektoniczne, które w połączeniu z multimediami oraz najwyższej jakości materiałami stanowią istotny aspekt realizacji Starej Kopalni – Centrum Nauki i Sztuki.

 

Przeobrażeniu uległa koncepcja charakterystycznej pochylni, która prowadzi zwiedzających na teren kompleksu. Docelowy projekt formą nawiązuje do wyglądu „chodnika”, czyli podziemnego kopalnianego korytarza. Ażurowa konstrukcja z jednej strony stanowi efektowny element architektoniczny, z drugiej jest wyrazistym nawiązaniem do górniczej spuścizny miejsca, ubranym w nowoczesny kształt. Z zewnętrznego „chodnika” zbudowanego z ocynkowanej stali, który stanowić będzie również przestrzeń do czasowych wystaw tematycznych, goście przejdą do dawnego budynku sztygarówki. Ten, nie będący zabytkiem i przeznaczony pierwotnie do rozbiórki, obiekt przejdzie prawdziwą metamorfozę. W całości pokryty zostanie wystającą znacznie ponad linię dachu budynku ażurową siatką wykonaną z cynkowo-tytanowej stali. W „Welcome Center” będzie można nie tylko kupić bilet wstępu na teren Starej Kopalni, ale też napić się kawy i zasięgnąć informacji o turystycznej ofercie Aglomeracji Wałbrzyskiej.

 

 

Charakterystyczna ażurowa okładzina pojawi się także na ścianie budynku łaźni łańcuszkowej. Ściana ma stać się jednocześnie ekranem do wyświetlania filmów i wizualizacji ulokowanego na świeżym powietrzu placu-audytorium. Plac wypełniony będzie oryginalnymi, ruchomymi ławkami – wykonane z naturalnego olejowanego dębu zostaną osadzone na kołach wagoników do przewożenia węgla.

 

Plan zagospodarowania terenu Starej Kopalni zakłada również stworzenie atrakcyjnych miejsc rekreacyjnych dla całej rodziny na terenie dawnej hałdy. Zrewitalizowana przestrzeń będzie składać się z terenów zielonych wraz parkiem rozrywki dla najmłodszych. Cały park wypełni labirynt korytarzy złożonych z obiektów w kształcie potężnych rur, stworzony specjalnie na potrzeby edukacyjnych zabaw. Pojawią się tu także inne urządzenia zaprojektowane z myślą o dobrej rozrywce i bezpieczeństwie: huśtawki na łańcuchach zawieszonych na prostych drewnianych konstrukcjach, zjeżdżalnie, drewniane drabinki, na których umieszczone są m.in. siatki i sznury do wspinaczki.

 

Stara Kopalnia – Centrum Nauki i Sztuki to multidyscyplinarna placówka, której celem jest ożywienie kulturalnego i społecznego życia Wałbrzycha oraz regionu Dolnego Śląska. To ponad 4 hektary powierzchni i 16 pokopalnianych budynków, które zyskują nowatorski kształt, przeznaczenie i funkcje. Kompleks realizowany jest w oparciu o projekt funkcjonalno-użytkowy przygotowany przez studio Mirosława Nizio, architekta odpowiadającego m.in. za wystawę główną Muzeum Historii Żydów Polskich czy rewitalizację „Świętokrzyskiego Sztetla” – dawnej synagogi w Chmielniku.

 

-Kompleks pomieści zarówno niekomercyjne obiekty o charakterze muzealnym, przestrzenie dla stałych i czasowych ekspozycji, sale edukacyjne, kinowe, koncertowe i warsztatowe, jak również budynki, gdzie prowadzona będzie działalność komercyjna – mówi Mirosław Brożek, dyrektor Starej Kopalni. Obok Centrum Ceramiki, Muzeum Przyszłości, czyli unikatowej w skali kraju instalacji muzealnej, która zaprosi zwiedzających do rozważań nad wspólną odpowiedzialnością za przyszłość naszych społeczeństw, a także Muzeum Węgla i Górnictwa oraz Muzeum Geologii, ulokowana będzie tu także restauracja stylizowana na dawną kantynę w stylu górniczym.

 

Oprócz nowoczesnych elementów architektonicznych i rozbudowanych ekspozycji multimedialnych, na terenie obiektu i we wnętrzach zabytkowych budynków pojawi się zrewitalizowane wyposażenie dawnej kopalni: silniki, pompy, wentylatory, czy poddane modernizacji elementy podziemnego transportu.

 

Karolina Szmytko