Takie opinie można było usłyszeć podczas Forum Metropolitalnego, zorganizowanego 4 października 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

 

Forum po raz pierwszy miało charakter międzynarodowy, a uczestniczyli w nim poza polskimi, specjaliści z Węgier, Słowacji, Republiki Czeskiej oraz Australii. Tegoroczna edycja była podsumowaniem międzynarodowego projektu “Analysis of possibilities of implementing multi-level governance instruments in four chosen urban functional areas in the Chech Republic, Hungary, Poland and Slovakia”. W ramach podsumowania projektu poproszono o udział wałbrzyskiego Urbanistę Miejskiego, który w ramach dyskusji o wielopoziomowym zarządzaniu przestrzenią omówił historię rozwoju i doświadczenia związane z funkcjonowaniem Aglomeracji Wałbrzyskiej (“Aglomeracja Wałbrzyska: modelowa współpraca samorządów w ramach obszaru funkcjonalnego”). Na temat współpracy z wałbrzyską aglomeracją wypowiadał się również Paweł Skrzywanek, Prezes Uzdrowiska Szczawno-Jedlina SA (“Rola uzdrowiska w planowaniu rozwoju dużego miejskiego obszaru funkcjonalnego”). Podczas konferencji wielokrotnie podkreślano znaczenie dla Dolnego Śląska doświadczeń wałbrzyskich dot. rozwoju i zarządzania obszarami funkcjonalnymi. W swym referacie Maciej Borsa, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu podkreślał (co potwierdzała również tocząca się dyskusja), że Aglomeracja Wałbrzyska jest nie tylko najlepiej rozwijającym się tego typu projektem w naszym województwie, ale i jednym z najlepszych (a być może najważniejszym) w Polsce w ostatnich latach.