Specjalne strefy ekonomiczne w tym WSSE „Invest-Park” będą działały o 6 lat dłużej – do 2026 r. Taką decyzję w ubiegłym tygodniu podjęła Rada Ministrów. O dłuższą działalność stref od długiego czasu zabiegali sami samorządowcy.

 

– Priorytetowe dla nas wszystkich są działania i determinacja, aby maksymalnie dużo inwestycji udało się zrealizować, bo to jest realne tworzenie rynku pracy. Decyzja o wydłużeniu działalności stref ekonomicznych do 2026 r. jest bardzo dobra, bo warto zdawać sobie sprawę z faktu, że jeśli Polska nie będzie miejscem atrakcyjnym do inwestowanie, to wykorzystają to inne kraje – mówi Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy.

 

Z inicjatywy prezydenta Wojciecha Murdzka ponad 30 przedstawicieli samorządów, na których terenie funkcjonuje Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” podpisało deklarację skierowaną do Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego. Deklarację na początku lipca przekazano na ręce Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierda Dziekońskiego. Samorządowcy oświadczyli w niej, że popierają przedłużenie działalności Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce po 2020 r. i proszą o wsparcie wszelkich działań, które mogą do tego celu doprowadzić. Temat przedłużenia działalności stref był również poruszany podczas tegorocznego Kongresu Regionów

 

– Wcześniej, jeszcze w marcu, wspólnie z dziesięcioma gminami, które są udziałowcami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej skierowaliśmy list otwarty do ministra finansów Jacka Rostowskiego, który nie zgadzał się na funkcjonowanie stref ekonomicznych po 2020 r. Prosiliśmy wtedy o pilne podjęcie decyzji w tej sprawie – wspomina Wojciech Murdzek.

 

Miasto Świdnica skierowało także wystąpienie z podobnym apelem do ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, które prezydent Wojciech Murdzek złożył na ręce wiceminister gospodarki Ilony Antoniszyn-Klik 16 stycznia 2013 r. Zabiegi o przedłużenie stref obejmowały oprócz tego szereg spotkań i rozmów w Ministerstwie Gospodarki oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

 

Przedłużenie stref ekonomicznych zwiększa atrakcyjność miasta przede wszystkich dla inwestorów, którzy w Świdnicy planują ulokowanie swojego biznesu.