NIK złożyła zawiadomienie do prokuratury w związku z przeprowadzoną kontrolą w Urzędzie Miejskim

W związku z wynikami kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Wałbrzycha w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi z udziałem większościowym Skarbu Państwa, Najwyższa Izba…

Zobacz więcej NIK złożyła zawiadomienie do prokuratury w związku z przeprowadzoną kontrolą w Urzędzie Miejskim