Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu będzie organizatorem FESTIWALU małych PRAPREMIER – pierwszego festiwalu w Polsce i najprawdopodobniej w Europie, prezentującego wyłącznie spektakle prapremierowe teatrów lalkowych. Pierwsza edycja odbędzie się w dniach 17-21 września 2013 r.

 

Ideą Festiwalu jest stworzenie przestrzeni dla dialogu pomiędzy teatrami lalkowymi w Polsce, prezentującymi spektakle prapremierowe skierowane do publiczności dziecięcej i młodzieżowej. Festiwal ma umożliwić widzom poznanie najciekawszych prapremier polskich teatrów lalkowych, wybitnych artystów oraz różnorodnych technik animacyjnych. Idea wynika również z chęci przybliżenia mieszkańcom Wałbrzycha i okolic bieżącego repertuaru innych teatrów lalkowych w Polsce, do którego większość ma utrudniony dostęp, m.in. z powodu braku festiwalu teatrów lalkowych na Dolnym Śląsku.

Festiwal będzie imprezą cykliczną, odbywającą się co dwa lata, o zasięgu ogólnopolskim i charakterze konkursu. Pierwsza edycja już we wrześniu bieżącego roku. Festiwal ma inspirować do interesujących poszukiwań repertuarowych oraz oryginalnych rozwiązań inscenizacyjnych z uwzględnieniem technik animacyjnych używanych we współczesnym teatrze lalek. Ważnym elementem Festiwalu będą: zainscenizowane czytania nowej dramaturgii, wystawa lalek oraz spotkania i dyskusje panelowe z udziałem twórców, teoretyków i publiczności, które mają przyczynić się do integracji środowisk teatralnych z widzami i pogłębić wiedzę odbiorców o współczesnych trendach w teatrze.

 

Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.