Dobiegają końca prace przy zagospodarowaniu zieleńca-witacza przy wjeździe do Wałbrzycha od strony Wrocławia. Prace związane z utworzeniem skweru Gmina Wałbrzych zleciła w formie przetargu spółce MZUK. Koszt wykonania wszystkich robót to nie bagatelna kwota ponad 180 tysięcy złotych. Pieniądze w całości pochodzą z budżetu miasta.

 

 

W miejscu dotychczasowej zaniedbanej pętli autobusu nr 12 powstaje zielony skwer, nasadzone zostały krzewy, kwiaty i trawy ozdobne. Na konstrukcji dotychczasowego bilbordu ustawiony został witacz – podświetlane litery z nazwą miasta i herb Wałbrzycha.