W Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk” podsumowano działalność Wałbrzyskiego Koła Robotyków za 2012 rok. Bez wątpienia wśród licznych działań, które podjęli młodzi konstruktorzy robotów, do najważniejszych należy zaliczyć udany start w zawodach „Robotic Arena 2012”. Odbyły się one w grudniu na Politechnice Wrocławskiej. Uczeń klasy III technikum Dawid Puć stawił czoła najlepszym robotykom skupionym przy głównych ośrodkach akademickich naszego kraju na tyle skutecznie, że zajął drugie miejsce w kategorii summo. Ten sam uczeń miesiąc wcześniej, podczas zawodów Astor Robot Challenge organizowanych w ramach Targów Robotyzacji i Automatyzacji w Przemyśle „ROBOTshow” w Sosnowcu, również uzyskał drugą lokatę, nieznacznie tylko pozwalając się wyprzedzić zawodnikowi z Akademii Górniczo – Hutniczej. Dwa drugie miejsca w tak krótkim okresie czasu świadczą o wysokim poziomie wiedzy ucznia w zakresie budowy robotów. Warto również wspomnieć, że w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki ta sam grupa uczniów z „Energetyka” zdobyła pierwsze miejsce w ramach konkursu „Osiągnięć Dzieci i Młodzieży” za projekt „Ujarzmiony świat”.

 

 

Kolejnym dużym wyzwaniem dla „Energetyków” była organizacja Zawodów Robotycznych „T_BOT 2012” w siedzibie Dolnośląskiego Agencji Rozwoju Regionalnego „T-PARK”, na które zjechało 69 robotów. Bez wątpienia w opinii wielu zawodników „T_Bot” to jedne z ważniejszych zawodów tego typu w kraju.