18 stycznia o godz. 13.00 w siedzibie Filharmonii Sudeckiej poznaliśmy wyniki konkursu architektonicznego na „Projekt koncepcyjny budynku dawnego GDK, przyszłe Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników”.

 

Prezydent Wałbrzycha, inicjator konkursu zaznaczył, że jest to bardzo ważny projekt dla odbudowy tożsamości Wałbrzycha i wałbrzyszan, który już zyskał powszechną akceptację.

 

Zadaniem konkursu był wybór koncepcji architektonicznej stwarzającej współczesne ramy dla działalności Filharmonii Sudeckiej, zlokalizowanej obecnie w siedzibie nie spełniającej w pełni warunków dla funkcji koncertowej. Budowa nowego gmachu filharmonii winna nie tylko zapewnić optymalne możliwości działania samej instytucji, lecz stać się Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników a także reaktywować mieszkańcom jedną z charakterystycznych budowli miasta tworzących jego symbolikę i budującą lokalną tożsamość.

 

 

Do konkursu zakwalifikowano 58 zespołów, z których 21 złożyło prace konkursowe.

 

Prace konkursowe oceniał Sąd Konkursowy w składzie:

  1. Arkadiusz Konieczny – przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  2. Robert Szymala – Urbanista Miejski.
  3. Piotr Fokczyński – Architekt Miasta Wrocławia.
  4. Andrzej Poniewierka – Dziekan ds. Studenckich Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.

 

W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniono trzy najlepsze prace:

  • I miejsce 30 000zł – HS99 sp. z o.o sp.k z Koszalina.
  • II miejsce 20 000 zł – B2 Studio Sp. z o.o. sp. Komandytowa z Krakowa.
  • III miejsce 10 000 zł – PAG Pracownia Architektury Głowacki z Wrocławia.

 

– Główną nagrodę przyznano za bardzo dobre wpisanie całego kompleksu w otaczającą zabudowę, wytworzenie w oficynie, intrygującej i reprezentacyjnej przestrzeni publicznej, jednak zachowującej charakter i skalę miejsca. Oszczędna architektura wykorzystująca zdecydowane relacje pomiędzy pełnymi i przeźroczystymi płaszczyznami nie epatuje formą a raczej służy podkreśleniu przyjętej koncepcji urbanistycznej. Sąd konkursowy bardzo wysoko ocenił wykorzystanie ukształtowania terenu dla stworzenia walorów architektonicznych ale jednocześnie powiązania w miejscu nowego obiektu dwóch obszarów Alei Wyzwolenia i historycznego ścisłego centrum miasta. Umiejętne wykorzystanie walorów GDK-u przez zdecydowaną interwencję, ale nie przekraczającą granic ochrony obiektu oraz wprowadzenie programu funkcjonalnego dostępnego publicznie, uzupełniającego podstawowy program filharmonii i nie wymagającego zbyt dużych przekształceń struktury budynku. Przyjęty układ funkcjonalny oraz relacje między garażem wielopoziomowym i kompleksem filharmonii w ocenie sądu dodatkowo dają możliwość etapowania inwestycji i chociaż nie było to wymogiem regulaminowym to stanowi bardzo istotny walor – uzasadniał Piotr Fokczyński.

 

– Zdecydowana większość projektów charakteryzowała się wysokim warsztatem w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i potwierdzała specjalistyczną wiedzę projektantów. Jednocześnie trzeba podkreślić bardzo trudne uwarunkowania przestrzenne i obszerny program obiektu przygotowany przez organizatora. Te czynniki i bardzo zróżnicowany poziom projektów pokazały, że był to bardzo trudny konkurs. Przegląd projektów i ocena końcowa pozwalają jednak uznać poziom konkursu za wysoki ponieważ więcej niż połowa projektów we wszystkich kryteriach otrzymała wysoką ocenę. Konkurs pokazał także jak wielki potencjał dla nowej kreacji w architekturze i przestrzeni ma miasto Wałbrzych i że przy tak charakterystycznych i trudnych uwarunkowaniach jedynie konkurs architektoniczny może doprowadzić do właściwych rozwiązań – mówił Robert Szymala przewodniczący Sądu Konkursowego.