4-go grudnia w całym kraju mają miejsce obchody Barbórki. Dzień Górnika świętują górnicy węgla brunatnego, pracownicy kopalń rud miedzi, cynku, ołowiu i soli oraz zakładów wydobywczych nafty i gazu wód leczniczych i termalnych.

W Polsce największą grupę górników (około 100 tysięcy) stanowią pracownicy kopalń węgla kamiennego.

 

 

Z okazji Barbórki podczas okolicznościowych akademii wręczane są odznaczenia, spotykają się jubilaci i emeryci górniczy. Związki zawodowe organizują biesiady piwne.

 

 

W Wałbrzychu od kilkunastu lat nie wydobywa się już węgla, ale żywe są wciąż tradycje górnicze. 4 grudnia jest okazją do spotkań wszystkich tych, którzy żyją węglem. Pod Pomnikiem Pamięci Górnictwa Wałbrzyskiego odbyła się uroczystość z udziałem górników z zaprzyjaźnionego niemieckiego Freiberga. Tam też już od dawna kopalnie nie działają. Ale tradycje są równie silne jak u nas. Po uroczystościach oficjalnych przyszedł czas na te mniej wystawiane na widok kamer.