Peter Frankopan w „Jedwabnych szlakach” ocenia dotychczasowy sposób przekazywania historii świata. Odrzuca spojrzenie na rozwój cywilizacji, której kolebką była starożytna Grecja i Rzym. Jego zdaniem były to kraje Azji i Bliskiego Wschodu. Szczególną rolę przypisuje tutaj takim krajom jak: Persja, Indie oraz Chiny. W sposób bardzo sugestywny i barwny przedstawia on szlaki, wśród których wyróżnia między innymi „jedwabny szlaki”, „szlaki religii”, „szlaki rewolucji” czy „szlak do imperium”.

Peter Frankopan opisuje w sposób plastyczny mnogość powiązań między różnymi kulturami. Język jakim operuje jest niezwykle barwy i lekki, co też udało się zachować w tłumaczeniu. Jego dzieło kładzie nowe światło na bliżej nieznane fakty historyczne z dziejów ludzkości, rozwoju społeczeństw. W tym celu autor wprowadza czytelnika w niuanse dotyczące rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych krajów. Kładzie duży nacisk na przedstawienie poziomu kultury poszczególnych nacji. Autor przesuwa środek ciężkości rozwoju cywilizacyjnego z Europy na kraje Azji. Mimo wielowątkowości przedstawionych treści czytelnik jest w stanie zdobyć szeroką wiedzę na temat poruszonego problemu, co jest niewątpliwie zasługą dzieła.

To książka dedykowana nie tylko pasjonatom historii.

jenga