„Połączenie odebrane” to wybór istotnych i poruszających bardzo różne tematy tekstów ks. Bonieckiego. Czym jest kościelny feminizm? Jak pogodzić się ze starością? Czy spowiedź może być terapią? Jak stawić opór terroryzmowi? – to tylko niektóre tematy. Co ważne trudna i kontrowersyjna tematyka, jak zwykle poruszona w sposób mądry, ale bez wymądrzania się.

Głos księdza Bonieckiego jak zawsze jest pełen akceptacji, mądrości i zrozumienia. To ważny głos, niezaostrzający debaty, a jednocześnie wskazujący kierunek. Ks. Boniecki nikogo nie piętnuje, nie przemawia autorytarnie, a jednocześnie jasno i klarownie przedstawia swoje zdanie.

To książka dla tych, którzy potrzebują autorytetów. Nie ma tu banałów i jasnych prostych odpowiedzi. Jest za to kilka bardzo ciekawych tez.

jenga