Uroczyste otwarcie Placu Magistrackiego po rewitalizacji (fot. Marcin Jagiellicz)
Otwarcie Placu Magistrackiego po rewitalizacji (fot. Marcin Jagiellicz)

W Bytomiu rozpoczęły się w poniedziałek (8.02) konsultacje społeczne na temat granic terenu zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Pod koniec lutego podobne konsultacje wystartują także w Wałbrzychu. Z kolei w Łodzi ten etap nad gminnym programem rewitalizacji już został zakończony. W najbliższą środę (10.02) radni głosować będą nad uchwałą o wyznaczeniu terenu zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Wszystkie te trzy miasta realizują pilotażowy program rewitalizacji. Wypracowane w jego trakcie rozwiązania i dobre praktyki mają w przyszłości pomóc także w postawieniu na nogi innych zdegradowanych polskich miastach.

Wybór Bytomia, Wałbrzycha i Łodzi nie jest dziełem przypadku. Wszystkie te miasta zostały mocno dotknięte społecznymi skutkami restrukturyzacji przemysłu ciężkiego.

W Bytomiu stopa bezrobocia na koniec ubiegłego roku przekraczała 17 procent (był to najwyższy wskaźnik w województwie śląskim), w Wałbrzychu wynosiła 10,4 procent, zaś w Łodzi 9,6 procent. W ślad za tym idzie ubóstwo, problemy związane z wykluczeniem wielu osób, przestępczość, słabość lokalnych przedsiębiorstw, problemy przestrzenno-funkcjonalne, a w przypadku Bytomia dochodzą do tego jeszcze olbrzymie zniszczenia infrastruktury i tkanki miejskiej będące efektem eksploatacji górniczej.

czytaj więcej na stronie: portalsamorzadowy.pl