"Dolnośląski delfinek" czyli kryta pływalnia w GłuszycyDecyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego Gmina Głuszyca została ujęta w pilotażowym programie budowy małych przyszkolnych pływalni DOLNOŚLĄSKI DELFINEK na lata 2016-2017. Pływalnia powstanie przy Szkole Podstawowej  nr 3 w Głuszycy.

Program „Dolnośląski Delfinek” skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego i zakłada budowę małych krytych pływalni przy istniejących obiektach szkolnych.

Główną funkcją pływalni ma być realizacja nauki pływania dla dzieci i młodzieży pod nadzorem przeszkolonych nauczycieli wychowania fizycznego zatrudnionych w szkołach, przy których powstaną pływalnie. Po  godzinach użytkowania pływalni przez szkoły (lub w godzinach wcześniejszych) obiekty te będą mogły być udostępnione społeczności lokalnej na zajęcia indywidualne tj. wejścia użytkowników na pływalnię w celach pływania rekreacyjnego, jak i zorganizowane zajęcia sportowe sekcji pływackich czy grup korzystających z rekreacji i rehabilitacji wodnej.

Kryte pływalnie będą w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnością.

Projekty pływalni budowanych w ramach programu muszą opierać się na wytycznych zawartych w analizie funkcjonalno-użytkowej małych przyszkolnych krytych pływalni dla programu „Dolnośląski Delfinek”.

Sabina Jelewska, Urząd Miejski w Głuszycy