Program Stypendialny "zDolny Śląsk"Kapituła Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień przyznała stypendia na rok szkolny 2015/2016 w ramach XV edycji konkursu Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk” oraz XIII dolnośląskiej edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Stypendia „zDolny Śląsk” otrzymują 54 osoby a stypendia na pierwszy rok studiów – 7 osób.

Roczne stypendia w kwocie od 2500 zł do 5000 zł trafią do młodych ludzi (uczniów i absolwentów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z 19 powiatów i 3 największych miast Dolnego Śląska. Komisje doceniły osiągnięcia kandydatów w czterech kategoriach: naukowej, artystycznej, sportowej i społecznej. Stypendia finansowane są m.in. z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Laureaci wraz z rodzicami i dyrektorami szkół wezmą udział w uroczystej, jubileuszowej Gali Stypendialnej, z udziałem władz regionu, która odbędzie się 4 listopada 2015 r. o godzinie 14:00 w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.

Program Stypendialny „zDolny Śląsk” ma na celu znoszenie barier w dostępie do oświaty oraz wspieranie uzdolnionej młodzieży na terenie Dolnego Śląska. Program został zainicjowany w 2001 roku przez Fundację Edukacji Międzynarodowej (FEM) i Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Gros środków na stypendia pochodzi z dotacji Samorządu Województwa.

Stypendia Pomostowe to inicjatywa Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości (FEP) z Łodzi, której na Dolnym Śląsku partneruje FEM. Celem programu jest wspieranie utalentowanych młodych ludzi z małych miejscowości, którzy rozpoczynają studia. Dolnośląskie Stypendia Pomostowe są finansowane ze środków FEP, Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „zDolny Śląsk” oraz 1% przekazywanego na FEM.

Popularna w regionie – używana w różnych kontekstach – nazwa „zDolny Śląsk” jest nazwą zarejestrowaną w Urzędzie Patentowym przez Fundację Edukacji Międzynarodowej do oznaczenia jej programu stypendialnego.

Listy laureatów:

Fundacja Edukacji Międzynarodowej