Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia zostało zakwalifikowane do udziału w III edycji projekcie „Mistrzowie kodowania”, którego organizatorem jest Samsung Electronics Polska.

Mistrzowie kodowania

Celem przedsięwzięcia mającego charakter ogólnopolski jest nauka podstaw programowania dla dzieci i młodzieży za pomocą ciekawych oraz przyjaznych narzędzi edukacyjnych. Zrozumienie języków programowania wraz z umiejętnością ich praktycznego zastosowania stanowi podstawę efektywnego funkcjonowania w nowoczesnym, informacyjnym społeczeństwie, umożliwia również przejście od prostego konsumowania technologii do jej tworzenia, rozwijając twórcze zdolności analizy i rozwiązywania problemów. Program „Mistrzowie kodowania” realizowany jest od 2013 roku, a liczba podmiotów w nim uczestniczących sukcesywnie rośnie.

Bogumił Gwoździk