Porozumienia na wsparcie Dolnoślązaków podpisane. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawarł je w poniedziałek, 15 czerwca z trzema ZIT-ami – Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, Aglomeracji Wałbrzyskiej i Aglomeracji Jeleniogórskiej. Do miast i miejscowości na tych terenach tylko na działania społeczne popłynie w sumie ponad 56,9 mln euro.

Pieniądze przyznane na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne pochodzą z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zostaną przeznaczone na liczne działania prospołeczne m. in. otwieranie nowych żłobków, pomoc potrzebującym, czy też wsparcie seniorów.

57 mln euro z wojewódzkiego urzędu pracy dla dolnośląskich ZIT-ów
fot. UM Wrocław

Blisko 57 milionów euro to środki specjalnie adresowane dla trzech dolnośląskich ZIT-ów na działania społeczne. Dedykowane są obszarom, na których włodarze mogą się skupić na rozwiązywaniu konkretnych problemów, bo te nie wszędzie mają takie same priorytety. Co więcej współpraca w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pozwala samorządom na działanie kompleksowe, nie tylko na terenie przez nich bezpośrednio zarządzanym. Przedstawiciele ZIT-ów będą nas wspierać w ocenie zgodności projektów z zaplanowanymi działaniami, biorą również udział w opracowywaniu kryteriów, którymi będziemy się kierować przy wyborze projektów – mówi Monika Kwil-Skrzypińska, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, która jedno z pierwszych porozumień podpisała we wrocławskim ratuszu z wiceprezydentem Maciejem Blujem.
To kolejny element naszej współpracy w ramach wydatkowania pieniędzy na wrocławski ZIT. Podpisane porozumienie dotyczy przekazania funduszy m. in. na aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców – dodaje wiceprezydent Bluj.

Podobne porozumienie zostało podpisane przez prezydenta Wałbrzycha, Romana Szełemeja. A wiceprezydent Jeleniej Góry, Jerzy Łużniak zawarł porozumienie z Lillą Jaroń, wicedyrektor ds. zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w DWUP.

***

Aktywna integracja społeczno-zawodowa, pomoc i opieka – to jeden z elementów działań społecznych w ramach RPO, realizowanych przez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, na które przeznaczono blisko 57 mln euro.
ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego będzie miał do dyspozycji 23,7 mln euro, ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej – 21,4 mln euro, zaś ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej 11,8 mln euro.

Unijne wsparcie zostanie przeznaczone m. in na:
• godzenie życia zawodowego i prywatnego:
Darmowa opieka dla dzieci do lat 3 – fundusze na przystosowanie, rozwój lub wyposażenie żłobków, klubów malucha i innych form, które zagwarantują opiekę najmłodszym. Ma to odciążyć rodziców i pozwolić im na powrót do pracy lub poszukanie nowego zajęcia. Dzięki takim działaniom do 2023 r. na terenie działania ZIT-ów ma powstać ponad 1 tys. miejsc opieki dla maluchów.

• wsparcie przed wykluczeniem dla blisko 10 tys. Dolnoślązaków w szczególności na aktywną integrację społeczno-zawodową (staże, szkolenia, wsparcie psychologiczne i specjalistyczne itp.), dodatkowo na wysokim poziomie usługi społeczne dla 3 tys. osób.
Bardzo ważna część działań społecznych w ramach RPO, która osobom potrzebującym np. opuszczającym ośrodki opiekuńcze, pomoże odnaleźć się w „zwykłym życiu”.
Dolnoślązacy będą mogli korzystać ze wsparcia, mieszkań treningowych, czy też pomocy mentora. Zaplanowano także adresowane działania (grupy terapeutyczne, konsultacje, rozwój osobisty) dla chorych, potrzebujących, czy też niepełnosprawnych. Generalnie osoby potrzebujące, w tym osoby w wieku senioralnym, mogą liczyć na wsparcie socjalno-bytowe oraz opiekuńcze.

Stefan Augustyn