Unia Europejska, UE, flagaNowy sprzęt dla dolnośląskich strażaków, pieniądze na nową premierę w Teatrze Polskim i plany inwestycyjne wykorzystujące wolne środki finansowe pozostałe po rezygnacji z platformy e-Dolny Śląsk były najważniejszymi tematami wczorajszego posiedzenia Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Po tym jak Zarząd Województwa rozwiązał umowę na realizację „Regionalnej platformy informacyjnej dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-Dolny Śląsk” do zagospodarowania pozostała kwota 54 mln złotych. Dziś Marszałek Cezary Przybylski wspólnie z Jerzym Michalakiem, Członkiem Zarządu Województwa, przedstawili koncepcje przekazania uwolnionych środków finansowych na konkretne inwestycje.Podjęte dziś decyzje zakładają, że środki te zostaną podzielone za pomocą tzw. „mechanizmu elastyczności”, który pozwala przesuwać pieniądze na inwestycje między poszczególnymi osiami Regionalnego Programu Operacyjnego. Na mocy dzisiejszych ustaleń niemal 30 milionów złotych zostanie przeznaczone na zakup nowych szynobusów dla Kolei Dolnośląskich. Kolejne 7,5 miliona trafi do Dolnośląskiego Centrum Onkologii i pozwoli na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. Pozyskane środki pozwolą też zrefundować koszty poniesione na modernizację trasy kolejowej między Wrocławiem a Trzebnicą.

„Od początku konsekwentnie realizujemy nasz plan dobrego wykorzystania środków po platformie e-Dolny Śląsk. Wykonaliśmy konieczną pracę i sprawdziliśmy wszystkie możliwości wydania tych pieniędzy” mówił podczas briefingu Jerzy Michalak.

„Cieszę się, że urzędnicy dobrze wykonali swoją pracę. Skuteczne wykorzystanie tych środków było naszym priorytetowym zadaniem w ostatnim czasie. Jestem przekonany, że przeznaczenie tych pieniędzy na zadania drogowe, kolejowe oraz medyczne to dobre rozwiązanie” podsumował marszałek Cezary Przybylski.

Podczas dzisiejszych obrad zarząd województwa zdecydował także o przekazaniu 100 tys. złotych dla wrocławskiego Teatru Polskiego na dofinansowanie spektaklu „Dziady cz. III”. Jego premierę zaplanowano na 10 kwietnia br. Wygospodarowanie tej kwoty było możliwe dzięki pozyskaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prawie 4,3 mln zł w ramach refundacji części kosztów remontu Pawilonu Czterech Kopuł. W ubiegłym tygodniu zarząd zadecydował o przekazaniu środków z tej puli również dla innych dolnośląskich instytucji i organizacji kultury.

Zgodnie z uchwałą podjętą dzisiaj przez władze województwa na dodatkowe pieniądze może liczyć również Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej. Samorząd województwa przekaże 200 tysięcy złotych na zakup trzech pojazdów ratowniczych z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych. Inwestycja jest częścią planu corocznej wymiany pojazdów ratowniczych użytkowanych w komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej Województwa Dolnośląskiego w ramach wspierania systemu bezpieczeństwa. Suma wsparcia dla PSP sięga rocznie 1,5 miliona złotych.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego