Pamiętają okrucieństwo wojny i najtrudniejsze powojenne lata. Swoje doświadczenia, wspomnienia i tęsknoty chcą ocalić od zapomnienia, dlatego opowiadają o nich przed kamerą. Żywe relacje kresowiaków, żołnierzy generała Andersa, czy zwykłych mieszkańców ziemi wałbrzyskiej utworzą trzecie w Polsce archiwum historii mówionej.

W tym roku obchodzimy 70-lecie osadnictwa polskiego na ziemiach zachodnich, z tej okazji powstał projekt, który pozwoli zebrać ustne relacje świadków historii XX wieku.

Przez dwa lata będziemy nagrywać tych, którzy w przeszłości byli związani z powiatem wałbrzyskim. Koncentrujemy się przede wszystkim na latach 1945-49, kiedy trwało zasiedlanie tych terenów. Będziemy rozmawiać z żołnierzami Korpusu Andersa, partyzantami, kresowiakami, robotnikami oraz mieszkańcami regionu wałbrzyskiego. Na początku przedstawimy losy trzech osób pochodzących z Walimia, Głuszycy i Boguszowa-Gorc – mówi Łukasz Kazek, pomysłodawca projektu Archiwum Historii Mówionej Ziemi Wałbrzyskiej.

więcej informacji na stronie: tvn24.pl