Logo GUS (Główny Urząd Statystyczny)Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące stanu bezrobocia w końcu grudnia 2014 r. Wyniki wskazują, że w województwie dolnośląskim bez pracy pozostaje ponad 121 tysięcy osób. Jak podnieść swoje kwalifikacje? Jak zrobić to bezpłatnie?

W najlepszej sytuacji znajdują się mieszkańcy dużych miast. We Wrocławiu stopa bezrobocia wynosi 4,3 proc., w Jeleniej Górze 7,3 proc. a w Legnicy 8,3 proc. Po drugiej stronie skali znajdują się mieszkańcy powiatów wałbrzyskiego i złotoryjskiego, gdzie z brakiem zatrudnienia boryka się ok. 25 proc. osób aktywnych zawodowo.

Sytuacja w województwie dolnośląskim odzwierciedla ogólne tendencje na polskim rynku pracy. Wskaźnik bezrobocia od wielu lat nie schodzi poniżej 10 proc., w wielu regionach bez pracy pozostaje wielokrotnie większy odsetek zdolnych do pracy. Pracownicy skarżą się na niskie płace, a pracodawcy narzekają na niskie kwalifikacje kandydatów. Zarówno rząd, jak i samorządy podejmują wiele inicjatyw, które mają zwiększyć szansę na dostanie pracy – urzędy organizują szkolenia, finansują staże. Często jednak nie przystają one do wymagań pracodawców. Istnieją jednak inne możliwości podnoszenia kwalifikacji. Nowy portal Skilltrade to platforma wymiany umiejętności. W dodatku całkowicie bezpłatna – mówi Maciej Gliński, Prezes SMG Ventures, właściciela Skilltrade i dodaje – jeżeli nie mamy środków na szkolenia i naukę warto poszukać możliwości wymiany wiedzy. Może okazać się, że blisko naszego miejsca zamieszkania jest ktoś kto chciałby się nauczyć języka, który znamy a w zamian nauczy nas, na przykład, obsługi programów komputerowych, zależnie od naszych potrzeb. Warto skorzystać z takiej szansy.

Główny Urząd Statystyczny publikuje dane dotyczące wskaźników bezrobocia co miesiąc. Raporty oraz inne publikacje dotyczące rynku pracy w Polsce są dostępne na stronie internetowej stat.gov.pl.

W załączniku prezentujemy zestawienie dotyczące liczby zarejestrowanych bezrobotnych oraz stopy bezrobocia według województw, podregionów i powiatów.

Wojciech Wiśniewski