fot. Gar Lunney (BiblioArchives / LibraryArchives) [flickr.com / CC BY 2.0]
fot. Gar Lunney (BiblioArchives / LibraryArchives) [flickr.com / CC BY 2.0]

Na nasz adres e-mail dotarła wiadomość podpisana „Nauczyciele obu szkół”. Poniżej zacytujemy w całości.

„Wałbrzych, dnia 19.01.2015 r.

W związku z zamiarem likwidacji Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Wałbrzychu oraz Zespołu Szkół Techniczno-Budowlanych w Wałbrzychu na nieformalnym spotkaniu nauczycieli, powstała inicjatywa połączenia obu placówek w Zespół Szkół z siedzibą przy ulicy Przywodnej 1 w Wałbrzychu.

Kierując się dobrem uczniów apelujemy do Rodziców, Wspólnot Samorządowych, Mieszkańców dzielnic o wsparcie naszej inicjatywy.

Nie pozwólmy na zamykanie kolejnych szkół w Wałbrzychu!!”