Już po raz drugi z rzędu w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Wałbrzychu w sali gimnastycznej odbył się odbył się „Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca” pod nazwą „Restart a Heart”. Organizatorami akcji na terenie szkoły byli: Szkolna Formacja Obrony Cywilnej w ramach projektu profilaktycznego „Bezpieczne Piątki” pod opieką pana Szczepana Dębowskiego oraz Koło Informatyczne pod opieką pana Bartłomieja Jamuły.

Założenia akcji, tak jak w roku poprzednim, mają za zadanie nauczyć społeczeństwo, jak pomóc ponownie „uruchomić serce” u osób u których nastąpiło nagłe zatrzymanie akcji serca. Ta inicjatywa, która odbywa się co roku w dniu 16 października pod hasłem „Twoje ręce mogą uratować życie!!!” ma na celu uświadomienie całemu społeczeństwu jak ważne jest udzielanie pierwszej pomocy. Akcja skierowana jest bezpośrednio do młodzieży wszystkich krajów w Europie. To właśnie w nich jest nadzieja na poprawę przeżywalności w pozaszpitalnym NZK. I dlatego też wydarzenia te odbywają się w wielu krajach naszego kontynentu przy wsparciu narodowych organizacji resuscytacji.

Całość inicjatywy jest odpowiedzią na Deklarację Parlamentu Europejskiego z czerwca 2012 roku, w której państwa członkowskie nawołują do ustanowienia Europejskiego Tygodnia Podnoszenia Świadomości o Problemie Nagłego Zatrzymania Krążenia. Rezolucja ta powstała z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC). „Gdyby więcej ludzi umiało udzielać pierwszej pomocy w nagłym zatrzymaniu krążenia, 100 tysięcy osób rocznie w Europie mogłoby żyć” – twierdzi Europejska Rada Resuscytacji.

Akcja rozpoczęła się o godzinie 11.30 półgodzinnym wstępem, gdzie przedstawiony został film z ubiegłego roku szkolnego relacjonujący i streszczający całe przedsięwzięcie. Ponadto uczniowie mieli możliwość obejrzenia krótkich filmów, reklamujących procedury udzielania pierwszej pomocy ze szczególnym wskazaniem wykonywania resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Przedstawione filmy emitowane są przez telewizje angielskie i amerykańskie w czasie przerw reklamowych.

Tak jak w zeszłym, również i tym razem o godzinie 12.00 na pięciu udostępnionych fantomach rozpoczęło się wspólne, jednoczesne wykonywanie resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez uczniów szkoły i nauczycieli. Ta część przedsięwzięcia została zainspirowana przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, której celem było pobicie ubiegłorocznego rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość osób. Zgodnie z regulaminem bicia rekordu całość akcji trwała 30 minut.

Zamierzeniem organizatorów szkolnej akcji w przyszłym roku jest wyjście z inicjatywą na zewnątrz i zachęcenie środowiska lokalnego Wałbrzycha do wspólnego działania podczas kolejnego „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca”.