Według rankingu przygotowanego przez tygodnik „Polityka” najlepszym miastem pod względem jakości życia jest Warszawa, a najgorszym Wałbrzych. A jak wypadły w innych kategoriach, takich jak dochody, edukacja, zdrowie czy zadowolenie z życia?

„Polityka” przygotowała ranking na podstawie „Better Life Index” OECD. W poszczególnych kategoriach każde miasto mogło otrzymać od 0 do 100 punktów. Do każdej kategorii wybrano dwa-cztery kryteria, np. w przypadku pracy dziennikarze wzięli pod uwagę stopę bezrobocia i wskaźnik aktywności zawodowej, a dla edukacji – wydatki na oświatę w przeliczeniu na mieszkańca, średni wynik egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego i matematyki oraz odsetek dzieci w wieku trzech-czterech lat, które chodzą do przedszkola.

czytaj więcej na: gazeta.pl