Pieniądze259 proc. – tyle długu w relacji do rocznego dochodu ma Rewal, najbardziej zadłużona gmina w Polsce. Wśród dużych miast liderem zadłużenia jest Toruń.

To, czym się martwił w 2010 r. minister Jacek Rostowski, nie przyprawia już o ból głowy jego następcy – Mateusza Szczurka. Licznik zadłużenia samorządów, wliczany do długu publicznego, od trzech lat praktycznie stoi w miejscu. Na koniec 2013 r. zatrzymał się na poziomie 69,16 mld zł.

– Sytuacja finansowa samorządów jest generalnie trudna, ale mówienie o katastrofie należy traktować jako strategię lobbingową samorządów –  ocenia Paweł Swianiewicz, autor zestawienia zadłużonych samorządów, które publikuje dwutygodnik „Wspólnota”.

Podstawą rankingu jest wskaźnik długu do rocznego dochodu samorządu (zdaniem prof. Swianiewicza – ważny, acz niedoskonały, bo nie uwzględnia nadwyżki operacyjnej).

Wałbrzych z wynikiem 64,17 proc. jest drugim najbardziej zadłużonym miastem grodzkim w rankingu.

czytaj więcej na: pb.pl