Zakład Ubezpieczeń SpołecznychTylu klientów wałbrzyskiego oddziału ZUS zadecydowało o dalszym przekazywaniu części swojej składki emerytalnej do wybranego Otwartego Funduszu Emerytalnego. Tym samym blisko 88 proc. dotychczasowych członków OFE obsługiwanych przez oddział od lipca na emeryturę będzie oszczędzać już tylko w ZUS.

Do samej siedziby ZUS w Wałbrzychu wpłynęło 13,2 tys. oświadczeń. Najwięcej klientów wybrało drogę pocztową i osobistą wizytę na Sali Obsługi Klientów ZUS – odpowiednio 60 i 37 proc. Pozostali swoje oświadczenia wysłali drogą elektroniczną.

Członkowie OFE mogli zadecydować, w jaki sposób będzie dzielona ich składka emerytalna począwszy od lipca tego roku. Obecnie wynosi ona 19,52 proc. podstawy wymiaru. Podstawa wymiaru to, mówiąc w uproszczeniu, nasze wynagrodzenie, jeśli jesteśmy pracownikami, a w przypadku przedsiębiorców – jest to zadeklarowana kwota nie niższa niż 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Po połowie opłacają ją pracodawca i pracownik. Osoby, które złożyły do końca lipca odpowiednie oświadczenie, zadecydowały o lokowaniu 2,92 proc. tej składki – od lipca ta część będzie przekazywana do wybranego OFE.

Decyzję w sprawie oszczędzania w OFE będzie można zmienić już za dwa lata w analogicznym okresie, czyli od 1 kwietnia do 31 lipca, a następnie co cztery lata.

Katarzyna Serdeczna, ZUS