30 kwietnia minął termin naboru wniosków na nowe mieszkania komunalne w Wałbrzychu. Do Urzędu wpłynęło 647 wniosków. Do przydziału jest 206 nowych mieszkań.

Wnioski mieszkańców Wałbrzycha będą rozpatrywane w oparciu o kryteria wynikające z zarządzenia Prezydenta, tj.: kryteria dochodowe, niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe oraz w oparciu o kryteria punktowe. Punkty przyznawane są za kryteria dotyczące: stanu rodzinnego (młode rodziny), liczby dzieci, stanu zdrowia (niepełnosprawność), warunki mieszkaniowe (stan techniczny, przegęszczenie, zamiana dużego lokalu na lokal mniejszy), okres zamieszkiwania na terenie gminy Wałbrzych. Przyznawane są również punkty ujemne za zaległości czynszowe, bezprawne i samowolne zajmowanie lokalu gminnego, dewastację oraz naruszanie regulaminu porządku domowego – wyjaśniała Jolanta Pabisz, kierownik Biura Lokalowego UM.

Kwalifikacji wniosków (na podstawie uzyskanej liczby punktów) dokona Społeczna Komisja Mieszkaniowa. Jej skład tworzą:

  • Dorota Staniszewska – przedstawiciel Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
  • Józef Sakowicz – przedstawiciel Wałbrzyskiej Rady Do Spraw Seniorów,
  • Teresa Ziegler – przedstawiciel Gminnej Rady Pożytku Publicznego,
  • Jolanta Pabisz – kierownik Biura Lokalowego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu,
  • Krzysztof Kalinowski – kierownik Referatu Lokalowego w Biurze Lokalowym Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu,
  • Wacław Skotnicki – przedstawiciel Miejskiego Zarządu Budynków Spółka z o. o. w Wałbrzychu.

Komisja planuje zakończyć prace do połowy czerwca. Pierwsze klucze do mieszkań prawdopodobnie wręczymy już pod koniec wakacji – zapowiada Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.

Budynki powstają w trzech dzielnicach miasta: Podzamcze, Nowe Miasto i Biały Kamień. Na ich budowę miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 10 000 000 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego. Oddanie wszystkich mieszkań powinno zakończyć się pod koniec bieżącego roku.

Będzie to dla nas poligon doświadczalny. Mamy już plany na kolejne inwestycje mieszkaniowe. Ich rozpoczęcie będzie jednak uzależnione od możliwości pozyskania dofinansowania – zapowiada Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.

Anna Żabska, um.walbrzych.pl