W bieżącym roku szkolnym spotkania z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w ramach programu profilaktycznego „Bezpieczne Piątki”, realizowanego przez Szkolną Formację Obrony Cywilnej pod opieką Szczepana Dębowskiego odbywają się w formie wyjść grupowych. Tym razem wyjątkowo spotkanie odbyło się dla wszystkich uczniów na terenie szkoły w Publicznym Gimnazjum nr 3 im. Józefa Wybickiego w Wałbrzychu. Gośćmi spotkania byli funkcjonariusze z posterunku Straży Ochrony Kolei w Wałbrzychu – strażnik Mariusz Michalski i przodownik Robert Postrożny.

Prowadzący omówił podstawowe zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo – drogowych. Jak się okazuje, większość wypadków na przejazdach kolejowo – drogowych wynika głównie z powodu błędów popełnianych przez kierowców i pieszych, którzy naruszają obowiązujące przepisy i zasady bezpieczeństwa. Duża ilość tych zdarzeń ma miejsce na niestrzeżonych, oznakowanych krzyżem św. Andrzeja i znakiem „STOP” przejazdach kolejowych, wyposażonych w sygnalizację świetlną. Wszelkie wzorce nieprawidłowych zachowań były poparte przykładami. Prelekcja urozmaicona była poprzez prezentację multimedialną, wzbogaconą krótkimi filmami.

Omówione zostały również główne zadania przed którymi stoi Straż Ochrony Kolei. Zaliczyć należy do nich m. in.: kontrolę przestrzegania przepisów porządkowych, ochronę życia, zdrowia ludzi i mienia oraz zwalczanie zorganizowanych grup przestępczych na obszarze kolejowym.

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei zaprezentowali i omówili również sposób użycia środków przymusu bezpośredniego w jakie są na co dzień wyposażeni, do których zaliczają się: sił fizyczna, pałka służbowa, kajdanki, ręczny miotacz gazu, paralizator, broń służbowa. Ponadto każdy rodzaj środka był praktycznie demonstrowany przy pomocy chętnych uczniów.

Na koniec spotkania każdy uczeń uczestniczący w spotkaniu otrzymał prezent w postaci trójwymiarowego kubka do przyborów szkolnych, reklamującego prawidłowe zachowanie się na obszarze kolejowym z wykorzystaniem strony internetowej – www.bezpieczny-przejazd.pl.

Bartłomiej Jamuła