Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej oraz Lubomir Franc podpisali dzisiaj porozumienie o współpracy. Zakłada ono rozbudowywanie sieci kontaktów w regionach, wzmocnienie powiązań gospodarczych i handlowych, intensywną wymianę doświadczeń na polu naukowym, kulturalnym, edukacyjnym i ochrony zdrowia, rozwijanie ruchu turystycznego. Strony porozumienia są zainteresowane rozwijaniem wzajemnych stosunków, zwłaszcza na polu infrastruktury, ruchu turystycznego.

 

Dzisiejsze porozumienie jest efektem wizyty w Wałbrzychu Hetmana Kraju Kralowohradeckiego z listopada ubiegłego roku. Już wtedy wyraził chęć nawiązania ścisłej współpracy z Aglomeracją Wałbrzyską, o której wyrażał się z podziwem i która stanowi bezpośrednie sąsiedztwo z regionem Hradec Kralove.

 

Ważnym tematem , którym chcemy zająć się w pierwszej kolejności, jest budowa połączenia drogi ekspresowej S3 po stronie polskiej (od Bolkowa przez Lubawkę) i drogi R11 po stronie czeskiej (do Hradec Kralove). Chcemy wspólnie pracować na rzecz tej inicjatywy – mówił Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.

 

Podczas podpisywania porozumienia w Hradec Kralove obecni byli część przedstawicieli z 23 samorządów, tworzących Aglomerację Wałbrzyską, m.in. burmistrzowie Lubawki, Kamiennej Góry, Nowej Rudy, Strzegomia.

 

Anna Żabska, um.walbrzych.pl