18 grudnia 2013 roku odbyło się kolejne, ostatnie już spotkanie konsultacyjno-informacyjne organizowane w ramach projektu „Wzmocnienie rozwoju Sudeckiego Związku Pracodawców” realizowanego od kwietnia 2013 roku przez Sudecki Związek Pracodawców. VI spotkanie zatytułowane „Dialog społeczny na Dolnym Śląsku – rozwiązania dla lokalnych pracodawców” odbyło się w Zamku Książ, w Wałbrzychu. Uczestniczyło w nim ponad 100 osób, przedstawicieli władz i przedsiębiorców z terenu Dolnego Śląska.

Celem spotkania było wskazanie pracodawcom, instytucjom i samorządom możliwości, jakie stwarza dialog społeczny w celu zapewnienia rozwoju gospodarczego. Podczas spotkania można się było dowiedzieć, jakie są perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej, jakie wsparcie będą mogli uzyskać przedsiębiorcy w nowym okresie programowania UE, jak pracodawcy powinni zabiegać o kształtowanie przyjaznego otoczenia biznesowego i jakie korzyści dla pracodawców niesie nowa ustawa antykryzysowa.

 

O nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020 oraz wsparciu dla przedsiębiorców w tym zakresie mówił dr Jerzy Tutaj, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej omówił plany działania Aglomeracji w najbliższym czasie. Pan Lech Pilawski, Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan mówił o roli Lewiatana, przedstawił cele i metody działania organizacji pracodawców oraz korzyści płynące ze współpracy różnych podmiotów gospodarczych. Jakie korzyści dla pracodawców niesie nowa Ustawa antykryzysowa omówiła Pani Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Poseł na Sejm RP. O Sudeckim Związku Pracodawców, jego historii, podejmowanych działaniach i planach na przyszłość mówił Prezes Zarządu Sudeckiego Związku Pracodawców, Artur Mazurkiewicz. Wiceprezes Zarządu Sudeckiego Związku Pracodawców – Marcin Kowalski, mówił o tym, jak budować dialog między administracją, a pracodawcami.

 

Część konferencyjną zakończył panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli samorządów i pracodawców, tj. dr Jerzy Tutaj – członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, dr Roman Szełemej – Prezydent Wałbrzycha, Lech Pilawski – Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan, Izabela Katarzyna Mrzygłocka Poseł na Sejm RP, Justyna Piasecka – Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, dr Paweł Bojarski – Kancelaria Prawna Paweł Bojarski.

 

Kluczowym czynnikiem dla współpracy pracodawców z władzami samorządowymi i publicznymi służbami zatrudnienia jest wzajemne zrozumienie potrzeb i intencji. Sukces dialogu społecznego zależy też w dużej mierze od zaangażowania wszystkich stron, a także od gotowości budowania zaufania – mówi dr Paweł Bojarski z Kancelarii Radcy Prawnego dr Paweł Bojarski, członek Sudeckiego Związku Pracodawców.

 

Miłym zakończeniem spotkania konferencyjnego było wręczenie nagród od Hotelu Niemcza SPA dla wylosowanych firm tj. Doradztwo Ekonomiczno-Finansowe Mariusz Boczkowski, Torus Andrzej Biel oraz Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu.

 

Po spotkaniu odbyła się zorganizowana przez Zarząd Sudeckiego Związku Pracodawców – Wigilia Dolnośląskich Pracodawców. Prezes Związku wraz z władzami miasta złożyli wszystkim przybyłym gościom świąteczne życzenia. Spotkanie umilił zespół muzyczny w składzie: Katarzyna Niemierowskiej (skrzypce), Edmund Bogacz (gitara) i Bogusławy Kawalec (wokal).