Rady Wspólnot Samorządowych wystąpiły do prezydenta miasta z wnioskiem o przyznawanie przewodniczącym diet w wysokości 500 zł w związku z kosztami jakie ponoszą.