Wczoraj w konferencji „Dzięki funduszom unijnym – Dolnośląskie w górę”, która została zorganizowana w filharmonii w Jeleniej Górze, wziął udział prezydent RP Bronisław Komorowski. Podczas spotkania marszałek Rafał Jurkowlaniec nie tylko podsumował Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, ale również przedstawił koncepcję podziału nowych środków unijnych na najbliższych 7 lat.

 

Także wczoraj rozpoczęły się konsultacje społeczne, podczas których każdy mieszkaniec Dolnego Śląska będzie mógł zgłosić swoje uwagi do projektu podziału środków unijnych, który można znaleźć na stronie www.dolnyslask.pl. Konsultacje potrwają 35 dni, a po nich ostateczny projekt podziału funduszy z Unii zostanie skierowany do w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W Wałbrzychu konsultacje odbędą się 4 listopada 2013 r. o godzinie 11 w hotelu Qubus przy ulicy P. Wysockiego 45.

 

Dolny Śląsk w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 może liczyć na 2 mld 19 mln 400 tys euro. Dodatkowo kwota ta w roku 2014 zostanie powiększona o ok. 13% w wyniku zastosowania najnowszego „wskaźnika cen bieżących” wyliczanego przez Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to, że w sumie na nowy Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 dla naszego regionu przeznaczone zostanie niemal 2 mld 300 mln euro.

 

W poprzedniej perspektywie finansowej na lata 2007-2013 łączna kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego wynosiła ok. 1 mld 692 mln euro. Oznacza to, że w nowym okresie programowania Dolny Śląsk dysponować będzie kwotą większą o ponad 608 mln euro.

 

W załączniku znajdziecie informację o koncepcji podziału środków europejskich w najbliższych siedmiu latach i informację o inwestycjach zrealizowanych dzięki funduszom w latach 2007-2013.