Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu otrzymał wyróżnienie Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ za wysoki poziom artystyczny przedstawień dla dzieci i młodzieży, zwane ATESTEM – Świadectwem Wysokiej Jakości i Poziomu Artystycznego za 2012 rok. Nagrodzony został spektakl „Le Filo Fable” w reż. Joanny Gerigk.

 

Atesty przyznaje co roku Kapituła Atestów przy Stowarzyszeniu, złożona z wybitnych krytyków, członków Zarządu PO ASSITEJ i laureatów Nagrody im. Dormana.

 


 

Ponadto spektakl „Le Filo Fable” zostanie dwukrotnie zaprezentowany 8 października podczas 17. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży „KORCZAK 2013” w Warszawie.