69.222 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pozyskał Urząd Miejski na podniesienie standardów funkcjonujących placówek wsparcia dziennego w 2013 r.

 

Placówki wsparcia dziennegoNa liście podstawowej do dofinansowania znalazło się 6 placówek tj.: Placówka Wsparcia Dziennego w Wałbrzychu prowadzona przez Gminę Wałbrzych w dzielnicy Śródmieście, 2 świetlice środowiskowe prowadzone przez Fundację „Merkury” oraz 3 świetlice środowiskowe prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Powiatowy.

 

Przyznane środki zostaną przeznaczone na zakup doposażenia wzbogacających ofertę zajęć programowych, m.in. materiały do zajęć ruchowych i sportowych, materace rehabilitacyjne, tablice sensoryczne wielofunkcyjne.

 

Placówki wsparcia dziennego zapewniają dzieciom opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, dożywianie jak również zajęcia socjoterapeutyczne i terapeutyczne.