Pracownia projektowa HS 99 z Koszalina, która wygrała konkurs architektoniczny na „Projekt koncepcyjny budynku dawnego GDK, przyszłe Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników” przygotowuje już projekty budowlane i wykonawcze Centrum warte 5.000.000 zł.

 

Podczas dzisiejszego spotkania w dotychczasowej siedzibie Filharmonii Sudeckiej architekci z Koszalina zaprezentowali efekty swojej pracy. Obecni na sali przedstawiciele stowarzyszeń górniczych i kulturalnych mieli okazję wyrazić swoje opinie nt. projektu.

 


 

– Zachowane pozostałości po GDK poddano sanacji i wprowadzono nowe funkcje. Centrum, jako nowa siedziba Filharmonii Sudeckiej będzie posiadało dwie sale koncertowe (sala główna – 610 miejsc na widowni i sala kameralna – 195 miejsc na widowni), sale prób. Znajdzie się tam również sala baletowa, studio nagrań, galeria sztuki, izba pamięci górniczej, część hotelowa, kawiarnia, zaplecze administracyjne i artystyczne. Dodatkowo projektowany jest parking wielopoziomowy na ponad 300 miejsc. – mówił Dariusz Herman z HS 99.

 

Budynek łączy dwa poziomy miasta, zatem z obydwu poziomów (placów) zaprojektowano wejścia do części filharmonicznej. – Obszar objęty konkursem i przyległa do niego przestrzeń miejska nigdy nie stanowił ukończonej, zamkniętej kompozycji urbanistycznej. Lokalizacja Centrum Kultury staje się szansą na wprowadzenie porządku urbanistycznego i rozwiązanie problemów, jakimi są dysfunkcja tego terenu i leżący u jej podstaw brak połączenia poprzecznego pomiędzy ważnymi ulicami – dodaje architekt.

 

Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, inicjator pomysłu, uważa że jest to bardzo ważny projekt dla odbudowy tożsamości Wałbrzycha i wałbrzyszan, który już zyskał powszechną akceptację. Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników reaktywuje mieszkańcom jedną z charakterystycznych budowli miasta tworzących jego symbolikę.

 

Środki na sfinansowanie budowy Centrum wartego 100.000.000 zł będą pozyskiwane z zewnątrz. – Staramy się o wpisanie Centrum na listę projektów kluczowych, które będą realizowane w ramach nowej perspektywy unijnej 2014-2020. Miasto wydatkując pieniądze na projekt, może liczyć, że zostaną one zaliczone jako wkład własny inwestycji – mówił Prezydent Wałbrzycha.