ZUS zaprasza wszystkich świeżo upieczonych i przyszłych rodziców na bezpłatne szkolenie poświęcone zmianom w zasiłkach macierzyńskich obowiązującym od 17 czerwca br. Szkolenie odbędzie się 10 lipca.

 

17 czerwca weszły w życie zmiany w zasiłkach macierzyńskich, które przewidują wprowadzenie nowego urlopu – urlopu rodzicielskiego i zasiłku macierzyńskiego za jego okres. Będzie on przysługiwał bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze. Urlop rodzicielski i zasiłek macierzyński za jego okres ma przysługiwać w wymiarze 26 tygodni, niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie lub przyjętych na wychowanie (w wieku odpowiednio do 7 lub do 10 roku życia).

 

Szkolenie nt. zmian w zasiłkach macierzyńskich

 

Zmiany wprowadziły też wydłużenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego z czterech do sześciu tygodni (i do ośmiu tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie).

 

Nowe regulacje dotyczą osób, których dzieci urodziły się po 31 grudnia 2012 r. Dotyczą też osób, które przyjęły po 31 grudnia 2012 r. na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia; w przypadku, gdy wobec dziecka odroczono obowiązek szkolny – dziecka w wieku do 10 roku życia i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia lub przyjęły na wychowanie dziecko jako rodzina zastępcza (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej).

 

Oddział ZUS w Wałbrzychu zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie poświęcone zmianom w zasiłkach macierzyńskich. Szkolenie odbędzie się 10 lipca o godz. 10:00 w budynku ZUS O/Wałbrzych przy ul. Kasztanowej 1. Eksperci Zakładu odpowiedzą na wszystkie pytania klientów. Podczas szkolenia będzie też możliwość założenia indywidualnego profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE), która umożliwia kontakt z Zakładem za pośrednictwem Internetu bez wychodzenia z domu. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłoszenia telefoniczne (746497370, 502008274) lub e-mailowe ([email protected]).