Popierani przez PO kandydaci Komitetu Wyborczego Wyborców Nasz Powiat zdobyli najwięcej mandatów w niedzielnych przedterminowych wyborach do Rady Powiatu Wałbrzyskiego.

 

W 17-osobowej radzie przedstawiciele Naszego Powiatu będą mieli siedmiu radnych.

 

czytaj więcej na: http://www.portalsamorzadowy.pl/