Daisy Hochberg, niemiecka księżna z angielskim rodowodem, umiała zadbać 
o swój wizerunek. Teraz patronuje próbie zmiany wizerunku Wałbrzycha.

 

W szkolnych atlasach geograficznych z czasów Gierka można znaleźć mapę przyszłej Polski, opracowaną przez Komisję Planowania przy Radzie Ministrów. Według niej Wałbrzych jeszcze w XX wieku miał stać się trzecią aglomeracją w kraju, po katowickiej i warszawskiej. Prognoza się nie sprawdziła.

 

czytaj więcej na: http://www.rp.pl/