Gmina Świebodzice najlepiej wykorzystała unijne fundusze, przyznane samorządom w formie dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Statuetka lidera to uznanie ze strony władz województwa dolnośląskiego które wskazują, jak najefektywniej wykorzystywać unijne wsparcie.

 

Zwycięski projekt to „Adaptacja budynku po dawnym pogotowiu ratunkowym w Świebodzicach na mieszkania”. Remont pochłonął ponad 2,5 mln zł, a dzięki niemu powstało w sumie 17 mieszkań – w tym 4 socjalne, wśród niech specjalnie przygotowane dla osób poruszających się na wózkach a także mieszkanie chronione, przeznaczone dla podopiecznych rodzin zastępczych i domów dziecka, którzy rozpoczynają samodzielne życie.

 

Nie tylko nagrodzony projekt, ale wszystkie realizowane w mieście na przestrzeni ostatnich kilku lat inwestycje z udziałem środków z RPO, w szeroki sposób realizują najważniejsze cel czyli rewitalizację społeczną – mówił na specjalnej konferencji prasowej w świebodzickim ratuszu burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz. – W ten sposób „przywróciliśmy” do życia obiekt przy Parkowej 4, w którym znajduje się tętniące życiem Centrum Rehabilitacji Społecznej, czy Park Miejski – miejsce spotkań, rekreacji, odpoczynku.

 

W konferencji, która odbyła się w piątek, 16 listopada, wzięli udział także: Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego dr Jerzy Tutaj, Przewodniczący Rady Miejskiej Świebodzic dr Łukasz Kwadrans oraz Grażyna Sikorska, naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych, który to wydział przygotowuje aplikacje.

 

Świebodzice wytyczają standardy, ten projekt jest najbardziej modelowy, najpełniej realizuje cele RPO – podkreślał Jerzy Tutaj. – W dodatku wnioski, napływające ze Świebodzic, są doskonale przygotowane pod względem merytorycznym, o czym na co dzień się nie mówi, ale to jest przecież niezwykle istotne z punktu widzenia instytucji oceniającej.

 

Przed nami kolejny okres programowania na lata 2014-2020 oraz przyjęcie Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020. Dr Jerzy Tutaj zdradził, że Świebodzice, z racji wzorcowej realizacji projektów unijnych, odegrają w niej kluczową rolę.

Świebodzice mogą stać się swoistym łącznikiem pomiędzy Przedgórzem Sudeckim a południową częścią województwa – podkreślał Jerzy Tutaj.

 

Już od dawna gmina Świebodzice podejmuje szereg działań, sprzyjających rozwojowi całego Regionu Wałbrzyskiego. Jednym z jego istotnych elementów jest chociażby na nowo zaktywizowane lądowisko gminne, na którym od pół roku mogą już lądowa niewielkie samoloty, gdyż obiekt jest wpisany do rejestru lotnisk cywilnych.