Wałbrzyszanie mają do wydania 4.000.000 zł z czego 3.500.000 zł na projekty lokalne i 500.000 zł na projekty ogólnomiejskie. Budżet partycypacyjny, zwany również obywatelskim, to specjalnie wydzielona kwota z budżetu miasta, o wydaniu której zdecydują sami mieszkańcy Wałbrzycha.

Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

Więcej informacji na temat inicjatywy można znaleźć na stronie internetowej https://wbp.um.walbrzych.pl/ tego projektu.