Dziś, 2 czerwca (czwartek) w ramach ogólnopolskich obchodów „Dnia Bezpiecznego Internetu” w Starej Kopalni (Sala Łańcuszkowa) odbędzie się konferencja pn. ”(Nie)bezpieczna cyberprzestrzeń” połączona z warsztatami. Celem przedsięwzięcia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi i najnowszymi zjawiskami patologicznymi występującymi w świecie wirtualnym, a będącymi powszechnym zagrożeniem środowisk oświatowo-wychowawczych, zwłaszcza szkoły i rodziny.

Konferencja adresowana jest do władz samorządowych, Kuratorium, nauczycieli, Policji, Straży Miejskiej, poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawicieli Kościoła oraz innych instytucji, które zainteresowane są problematyką bezpiecznego Internetu.

Program:

 • godz. 9.00 – konferencja i warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej
 • godz. 12.00 – konferencja i warsztaty dla przedstawicieli władz samorządowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych instytucji, których przedmiotem zainteresowania jest powyższa problematyka

W TOKU KONFERENCJI I WARSZTATÓW PODJĘTE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 1. Od świata natury do cyberprzestrzeni – prezentacja poglądowa, dotycząca zaniku i braku wartości oraz wzorców wychowawczych.
 2. Studium indywidualnych przypadków – HIKIKOMORI i bunt zamkniętego pokoju. Przyczyny, przebieg i skutki alienacji społecznej dzieci i młodzieży powodowanej użytkowaniem cyberprzestrzeni.
 3. Infoholizm – narkotyk XXI wieku (uzależnienie od cyberprzestrzeni) jako nowe zjawisko społeczno-wychowawcze.
 4. Gry komputerowe  – zagrożenie dla osobowości, rozwoju i postaw dzieci oraz młodzieży.
 5. Prezentacja etiudy filmowej „Facebook Judasz”. Konsekwencje aktywności na portalach internetowych.
 6. Prezentacja etiudy filmowej „Jestem Hardkorem” – zasady poprawnych relacji rodzica z dziećmi.
 7. Prezentacja etiudy „Zachować twarz”. Niebezpieczeństwa zagrożeń społeczno-wychowawczych przestrzeni internetowej – przemoc i agresja w sieci.
 8. Analiza wybranych zagrożeń moralnych: m. in. pedofilia, seksting, samobójstwa z inspiracji sieci, cyberpornografia,  cyberpedofilia.
 9. Prezentacja etiudy filmowej „Second Life” – rekomendacje kształceniowo-wychowawcze.
 10. Nowe kompetencje społeczno-komunikacyjne i informacyjno-komunikacyjne nauczycieli i rodziców w kontekście działalności profilaktyczno-wychowawczej, związane z omawianymi zagadnieniami.
 11. Prezentacja multimedialna końcowa podsumowująca konferencję.
 12. Dyskusja (wypowiedzi, pytania i odpowiedzi).

INFORMACJE O PRELEGENTACH:

prof. dr hab. Józef Bednarek, pedagog, dydaktyk, medioznawcza, ekspert w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni. Pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni humanistycznych i pedagogicznych. Wiceprzewodniczący Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci w Cyberprzestrzeni powołanego przez Rzecznika Praw Dziecka RP. Ekspert merytoryczny w projekcie „PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencja pracownika socjalnego”. Autor kilkunastu książek i kilkudziesięciu publikacji, m. in.„Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego” (2014), „Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym” (2014), „Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni” (2014), „Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego” (2014),  „Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli” (2010), „Przemoc i agresja w sieci – cyberbullying” (2009), „Cyberświat – możliwości i ograniczenia” (2009), „Multimedia w kształceniu” (2006), „Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych” (2005), „Media w nauczaniu” (2002). Organizator i współorganizator wielu konferencji i seminariów naukowych, na których przedstawiał referaty i komunikaty z badań. Kierownik projektów badawczych. Promotor prac magisterskich i doktorskich. Twórca licznych innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Wykładowca wielu szkoleń i warsztatów. Przedmiotem zainteresowań jest świat wirtualny – jego możliwości i zagrożenia.

dr Anna Andrzejewska,  pedagog w zakresie edukacji informatycznej i medialnej, ekspert w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni. Pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni pedagogicznych. Członek Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci w Cyberprzestrzeni powołanego przez Rzecznika Praw Dziecka RP. Ekspert merytoryczny w projekcie „PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencja pracownika socjalnego”.  Autorka książek m. in.  „Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych” (2014), „Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego” (2014), „Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym” (2014), „Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni” (2014), „Patologie moralne w sieci” (2009), „Gry komputerowe i sieciowe. Nasze dziecko w wielkiej sieci” (2009), „Cyberświat – możliwości i ograniczenia” (2009), „(Nie)Bezpieczny komputer. Od euforii do uzależnień”(2008). „Magia szklanego ekranu – zagrożenia płynące z telewizji” (2007), Zajmuje się  edukacją medialną, patologiami w cyberprzestrzeni oraz uzależnieniami od mediów cyfrowych. Od lat prowadzi badania związane z wpływem najnowszych mediów na życie dzieci i młodzieży. Uczestniczka międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych i sympozjów. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu zagrożeń powodowanych przez cyberprzestrzeń. Współautorka projektów badawczych. Współtwórca wielu filmów dydaktycznych i aplikacji multimedialnych z ww. obszarów wiedzy. Zainteresowania naukowe dotyczą: pedagogiki, psychologii, edukacji medialnej, cyberprzestrzeni, patologii społecznych.

Organizatorem konferencji jest Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu oraz  Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia przy współpracy z Dolnośląskim Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz Urzędem Miejskim w Wałbrzychu.

Bogumił Gwoździk