Żywa Biblioteka po raz pierwszy zagości w Wałbrzychu20 listopada 2015 r. po raz pierwszy w Wałbrzychu pojawi się wyjątkowa Biblioteka. Jej niezwykłość to przede wszystkim księgozbiór. Na Czytelników bowiem będą czekać w tym dniu Żywe Książki.
Żywa Biblioteka to wydarzenie organizowane w oparciu o wartości takie jak otwartość, różnorodność i prawa człowieka, aby redukować uprzedzenia i budować akceptację dla inności. To projekt, który umożliwia Czytelnikom i Czytelniczkom nieformalny kontakt z przedstawicielami grup społecznych obarczonych stereotypami, uprzedzeniami, wykluczeniem i dyskryminacją. Polega ona na osobistej rozmowie z reprezentantem/tką grupy doświadczającej stereotypów, uprzedzeń, wykluczenia i dyskryminacji, która trwa określony czas, zazwyczaj trzydzieści minut. Rozmowa ma luźny charakter: całe wydarzenie, w szczególności spotkanie z Żywą Książką odbywa się w intymnej, przyjaznej atmosferze.
Żywe Książki to osoby reprezentujące grupy społeczne zagrożone dyskryminacją i wykluczeniem ze względu na m.in. następujące cechy: pochodzenie narodowe i etniczne, kolor skóry, orientację seksualną, tożsamość płciową, religię/wyznanie, niepełnosprawność, trudną przeszłość (uzależnienia, pobyt w więzieniu, bezdomność), wygląd zewnętrzny, światopogląd itp. Przykładowe tytuły Książek to: Muzułmanin, Niewidoma, Rom, Gej, Osoba ciemnoskóra, Trzeźwiejący Alkoholik, Były bezdomny, Feministka itp. Każdy Czytelnik w rozmowie z Żywą Książką ma okazję skonfrontować swoje wyobrażenia na temat danej grupy społecznej z rzeczywistością.
Dlatego też Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych jako realizator Żywej Biblioteki w Wałbrzychu rozpoczęło nabór Żywych Książek. Jeżeli czujesz, że przynależysz do grupy obarczonej krzywdzącymi stereotypami lub poczułeś/aś się kiedykolwiek dyskryminowany/a ze względu na jedną z wyżej wymienionych cech, może chciałbyś/abyś zostać naszą Żywą Książką? A może znasz kogoś, kto byłby chętny dołączyć do naszego Księgozbioru?
Prosimy o kontakt na e-mail: [email protected] lub tel. 693 145 674. Odezwiemy się, spotkamy i opowiemy o sprawie bardziej szczegółowo.
Żywa Biblioteka w Wałbrzychu odbędzie się 20 listopada 2015 r. w godz. 10.00 – 18.00 w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia (budynek Welcome Center) przy ul. Wysockiego 29.
Żywa Biblioteka/Human Library Wałbrzych została objęta Patronatem Honorowym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pana Władysława Kosiniak-Kamysza, Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Adama Bodnara, Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Cezarego Przybylskiego, Wojewodę Dolnośląskiego Pana Tomasza Smolarza, Prezydenta Miasta Wałbrzycha Pana dr Romana Szełemeja, Dolnośląskie Kuratorium Oświaty oraz Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu.

materiał nadesłał Radosław Bednarski