Program Stypendialny "zDolny Śląsk"Już po raz 15 stypendia Programu „zDolny Śląsk” ufundowane m.in. z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego i środków Fundacji Edukacji Międzynarodowej trafią do młodych, uzdolnionych Dolnoślązaków.

Dolnośląscy uczniowie od klas czwartych po maturzystów mają szansę na zyskanie rocznego stypendium naukowego. W bieżącej edycji przyjmowane są wnioski osób z sukcesami naukowymi, a także uzdolnionych artystycznie, sportowo i młodzieży z zacięciem społecznikowskim. Wnioski przyjmowane są do 4 września.

Szczegółowe zasady tegorocznego Konkursu Stypendialnego „zDolny Śląsk” opisane są na stronie internetowej Fundacji Edukacji Międzynarodowej www.zdolnyslask.fem.org.pl, w części „aktualny konkurs”. Tam można też pobrać wzór wniosku. Wydrukowany dokument należy przesłać wyłącznie drogą pocztową na adres Fundacji: ul. Zielińskiego 38, 53-534 Wrocław do 4 września 2015 (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem „zDolny Śląsk”. Ogłoszenie wyników nastąpi do 9 października 2015 r.

W wypełnianiu wniosków pomagają także „Poławiacze pereł” – sieć lokalnych organizacji pozarządowych współpracujących z Fundacją Edukacji Międzynarodowej w ramach wspierania uczniów uzdolnionych na Dolnym Śląsku (szczegóły: www.fem.org.pl/polawiacze).

Program Stypendialny „zDolny Śląsk” ma na celu znoszenie barier w dostępie do oświaty oraz wspieraniu uzdolnionej młodzieży na terenie Dolnego Śląska. Program został zainicjowany w 2001 roku przez Fundację Edukacji Międzynarodowej (FEM) i Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Był to pierwszy w Polsce program pomocy najzdolniejszej młodzieży obejmujący swoim zasięgiem całe województwo. Przy FEM powołano wówczas Kapitułę Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień. FEM zorganizowała już czternaście edycji programu stypendialnego. W jego ramach pomoc otrzymało ponad 1000 młodych ludzi, a na ten cel wydatkowano ponad 1,2 mln złotych.

UMWD