17 czerwca w WGS BWA Piotr Jonek wygłosił III Prezentację Multimedialną z cyklu „Widziane moim okiem”. Wystąpienie dotyczyło sytuacji artysty w realiach naszego miasta, roli instytucji kultury i podejmowanych przez nie działań, które wymuszone są przez zmieniającą się rzeczywistość. Tytuł, nieco prowokujący „Artysta Pilnie Poszukiwany”, rozwinięty został w postulat adekwatnej obecności artysty w sferze publicznej.

III Prezentacja Multimedialna z cyklu "Widziane moim okiem"

„Doświadczeniem każdego z nas jest zmiana. Zarówno w świecie nas otaczającym, w sferze materialnej i społecznej. Jesteśmy poddani presji reagowania i dostosowywania się do coraz szybszego procesu zmian. Zmieniają się warunki pracy, zmieniają się sposoby nawiązywania i utrzymywania relacji między ludźmi. Mówi się o płynnej rzeczywistości, o konieczności podążania za zmianą po to, by nie ulec wykluczeniu.

Moje doświadczenie zmiany przedstawiłem z perspektywy obserwatora twórczości artystycznej, z którą miałem do czynienia w czasie dwudziestu mijających lat. Interesowało mnie raczej uczestnictwo artysty w otaczającej nas rzeczywistości niż komentowanie walorów warsztatowych, raczej warunki rozwoju artystycznego niż ocena dokonań.

W moim przeświadczeniu artysta jest wartościowym elementem procesów zmiany niwelującym skutki wymierzone przeciwko człowiekowi. Takiego artysty wczoraj poszukiwałem.”

Piotr Jonek

I tylko szkoda, że tak mało wałbrzyskich twórców zainteresowało się tematem…

Lilianna Masiuk