Unia Europejska - EuroNiemal 200 milionów euro trafi do wałbrzyskiego ZiT-u w ramach nowej perspektywy Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Główne obszary, w które zainwestowane zostaną te pieniądze to m.in. gospodarka niskoemisyjna (42 mln euro), transport (33 mln euro) i edukacja (19,7 mln euro).

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowe narzędzie służące realizacji regionalnych strategii rozwoju. Przy jego pomocy będą realizowane działania służące zrównoważonemu rozwojowi obszarów miejskich. W województwie dolnośląskim ZIT-y powstały wokół Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, Aglomeracji Wałbrzyskiej i Aglomeracji Jeleniogórskiej. W sumie będą one dysponować niemal 600 milionami euro.

W granicach ZIT-u Aglomeracji Wałbrzyskiej znalazły się: Gmina Wałbrzych, Miasto Kamienna Góra, Gmina wiejska Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Miasto Nowa Ruda, Gmina wiejska Nowa Ruda, Gmina Świebodzice, Gmina Boguszów-Gorce, Gmina miejska Szczawno-Zdrój, Gmina Czarny Bór, Gmina Głuszyca, Gmina Mieroszów, Gmina Walim, Gmina Jedlina-Zdrój, Gmina Stare Bogaczowice, Miasto Świdnica, Gmina Jaworzyna Śląska, Gmina Strzegom, Gmina Żarów, Gmina Dobromierz, Gmina Marcinowice, Gmina wiejska Świdnica. Liderem ZiT-u  będzie gmina Wałbrzych i to ona będzie pełnić funkcję instytucji pośredniczącej w zakresie powierzonych jej porozumieniem zadań.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego