Dolnośląski Wojewódzki Urząd PracyZgodnie z zapowiedziami Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w piątek, 29 maja ogłosił pierwszy nabór w ramach nowej perspektywy unijnej. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 i zostaną przeznaczone na wsparcie bezrobotnych – w pierwszej kolejności będą mogli pozyskać bezzwrotne fundusze m. in. na założenie własnej firmy. To jedna z popularniejszych propozycji, z której jak dotychczas, najchętniej korzystają osoby bezrobotne.

To pierwszy nabór, który rozpoczyna wydawanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na Dolnym Śląsku. Do 2023 r. na wsparcie rozwoju rynku pracy – osób szukających zatrudnienia, pracodawców – przeznaczymy w sumie ponad 101 milionów euro. Rozdysponowaniem tak dużych funduszy zajmie się sprawdzona, najbardziej doświadczona, nasza instytucja pośrednicząca  – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, której kompetencje docenia także rząd, zlecając jej wdrażanie na Dolnym Śląsku krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – mówi Andrzej Kosiór, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

Ogłoszony właśnie nabór dotyczy projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8 – Rynek pracy, Działania 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy.

Pomoc kierowana jest na zatrudnienie osób, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Są to osoby, które mają np. więcej niż 50 lat, są niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, bądź też mają niskie kwalifikacje. Spore trudności w znalezieniu pracy dotykają także kobiet. Na wsparcie tych grup w 2015 r. przeznaczonych zostanie ponad 36 mln zł. Na pomoc będzie mogło liczyć ponad 3,7 tysiąca Dolnoślązaków. Wnioski od urzędów pracy będą przyjmowane od 8 do 19 czerwca, po ich analizie będziemy podpisywać umowy – mówi Ewa Grzebieniak, wicedyrektor ds. wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

Projekty realizowane w ramach Działania 8.1 RPO WD muszą być skierowane do osób od 30. roku życia, pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych jako bezrobotne. Pieniądze zostaną przeznaczone m. in. na bezzwrotne dotacje (maksymalnie ok. 26 tys. zł), praktyki, dopłaty do zatrudnienia, doposażenie stanowiska pracy, czy też dokształcanie lub przekwalifikowanie zgodne z potrzebami rynku pracy.

Unijne miliony w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy

W ramach RPO 2014-2020 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy będzie miał do dyspozycji ponad 407 mln euro. DWUP pełni funkcję instytucji pośredniczącej, która w imieniu władz województwa będzie rozdysponowywać unijne fundusze. Trafią one do powiatowych urzędów pracy, organizacji pozarządowych, a także instytucji i firm, które będą pozyskiwały unijne pieniądze w ramach RPO.

Praca, pomoc i opieka – to filary RPO w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy:

 • rozpoczęcie działalności gospodarczej;

Na fundusze związane z rozkręceniem swojej własnej firmy czekają bezrobotni, a w ostatnich latach była to jedna z najpopularniejszych form wsparcia. Według planu powiatowe urzędy pracy do 2023 r. dotacjami, stażami lub praktykami wesprą blisko 20 tys. bezrobotnych. Dzięki temu ponad 3,2 tys. osób otrzyma bezzwrotne dotacje.

Pieniądze będą dostępne nie tylko dla bezrobotnych. Ponad 1,7 tys. osób otrzyma bezzwrotną pomoc na rozkręcenie swojego biznesu. Ponad tysiąc osób może liczyć dodatkowo na preferencyjne pożyczki. Zajmą się tym wyłonione w drodze konkursu podmioty.

 • dzieci mają zajęcie, a rodzice czas na pracę;

Darmowa opieka dla dzieci do lat 3. Fundusze przeznaczone zostaną na przystosowanie, rozwój lub wyposażenie żłobków, klubów malucha i innych form, które zagwarantują opiekę najmłodszym. Ma to odciążyć rodziców i pozwolić im na powrót do pracy lub poszukanie nowego zajęcia. Dzięki takim działaniom do 2023 r. ma powstać ok. 4,7 tys. miejsc opieki dla maluchów.

 • wsparcie przed wykluczeniem dla blisko 23 tys. Dolnoślązaków, dodatkowo usługi społeczne i zdrowotne na wysokim poziomie dla 7 tys. osób;

Bardzo ważna część działań w ramach RPO, która osobom potrzebującym np. opuszczającym ośrodki opiekuńcze, pomoże odnaleźć się w „zwykłym życiu”. Dolnoślązacy będą mogli korzystać ze wsparcia, mieszkań treningowych, czy też pomocy mentora. Zaplanowano także adresowane działania (grupy terapeutyczne, konsultacje, rozwój osobisty) dla chorych, potrzebujących, czy też niepełnosprawnych. Generalnie osoby potrzebujące, w tym osoby w wieku senioralnym, mogą liczyć na wsparcie zarówno pod kątem zdrowotnym jak i socjalno-bytowym. Fundusze wesprą dodatkowo spółdzielnie socjalne oraz ośrodki interwencji.

60 mln zł dla urzędów pracy w ramach PO WER rozdysponowane

Znane są już rozstrzygnięcia pierwszego naboru w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dolnośląskie urzędy pracy we wszystkich powiatach otrzymają w sumie blisko 60 mln zł na aktywizację osób młodych w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.

Prace z młodymi Dolnoślązakami zaczną się przede wszystkim od identyfikacji oraz zdiagnozowania potrzeb. W ramach dodatkowych działań bezrobotni będą mogli liczyć m. in. na staże, szkolenia oraz bony stażowe i szkoleniowe, prace interwencyjne oraz bezzwrotne fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Umowy podpisane – szczegółowy podział środków:

 • PUP Bolesławiec – 1,5 mln zł,
 • PUP Głogów – 1,88 mln zł,
 • PUP Góra – 1,59 mln zł,
 • PUP Dzierżoniów – 2,54 mln zł,
 • PUP Jawor – 1,73 mln zł,
 • PUP Jelenia Góra – 2,87 mln zł,
 • PUP Kamienna Góra – 1,3 mln zł,
 • PUP Kłodzko – 6,13 mln zł,
 • PUP Legnica – 2,64 mln zł,
 • PUP Legnica Filia w Chojnowie – 920,2 tys. zł,
 • PUP Lubań – 1,73 mln zł,
 • PUP Lubin – 1, 68 mln zł,
 • PUP Lwówek Śląski – 1,75 mln zł,
 • PUP Milicz – 1,02 mln zł,
 • PUP Oleśnica – 2,12 mln zł,
 • PUP Oława – 1,62 mln zł,
 • PUP Polkowice – 1,37 mln zł,
 • PUP Strzelin – 1,17 mln zł,
 • PUP Świdnica – 2,94 mln zł,
 • PUP Środa Śląska – 1,01 mln zł,
 • PUP Trzebnica – 1,58 mln zł,
 • PUP Wałbrzych – 4,87 mln zł,
 • PUP Wołów – 1,52 mln zł,
 • PUP Wrocław – 6,16 mln zł,
 • PUP Ząbkowice Śląskie – 2,35 mln zł,
 • PUP Zgorzelec – 1,77 mln zł,
 • PUP Złotoryja – 1,78 mln zł.

Stefan Augustyn